• Latest Post
 • Hottest Thread
 • Most Viewed
Phương Nhi   Kit phát triển của Texas Instruments
lethiha.hr   CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH EMBEDDED
lethiha.hr   FPT SOFTWARE TUYEN DUNG VI TRI SENIOR EMBEDDED ONSITE, LUONG HẤP DẪN
LVD_IC   Ethernet trên ARM stm32f10x
Phương Nhi   Khuyến mãi Raspberry Pi Model B Made in UK giá cực tốt
Phương Nhi   Đã có kit FRDM-KL46Z ARM Cortex M0+ MKL46Z256VLL4 của Freescale NXP
zodzeus   Lỗi No target connected st-link
32bit   Cần thuê viết code driver cho lcd 2.2''
Phương Nhi   STM32F7 Discovery ARM Cortex M7
Phương Nhi   Kit phát triển STMicroelectronics và Texas Instruments
Phương Nhi   Kit phát triển ARM STM32F4 Discovery STM32F407G-DISC1
Phương Nhi   STM8L-DISCOVERY
VTEK   Giao tiếp SM32F103 với màn Graphic OLED hoặc LCD
LVD_IC   [TPHCM]Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tiện Ích Thông Minh(IKY) tuyển dụng...
Phương Nhi   Kit phát triển STM32F072 Discovery

Cộng đồng ARM Việt Nam

Chào mừng đến với Cộng đồng ARM Việt Nam.

 1. Ban quản trị diễn đàn ARM Việt Nam Bài viết cuối

  Các thông báo mới, góp ý và hoạt động của diễn đàn

  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 18
   • Bài viết: 140
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 8
   • Bài viết: 22

   Bài viết cuối:

  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 4
   • Bài viết: 47
 2.   Bài viết cuối

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 8
  • Bài viết: 97
  1. Lớp cơ bản

   (1 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 16
   • Bài viết: 88
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 3
   • Bài viết: 3
  3. Lớp online

   (1 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2
   • Bài viết: 6
  4. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
 3. Sản phẩm dành cho ứng dụng và học tập Bài viết cuối

  Giới thiệu các sản phẩm hữu ích cho cộng đồng và doanh nghiệp

  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 2

   Bài viết cuối:

  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2
   • Bài viết: 90
  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 5
  4. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 25
   • Bài viết: 146
 4. Thảo luận về ARM Cortex M-STM32 Bài viết cuối

  Thảo luận về phần cứng và lập trình cho STM32

  1. Giới thiệu các sản phẩm hoặc kết quả nghiên cứu với cộng động

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 11
   • Bài viết: 102
  2. Dành cho người mới học ARM Cortex M3-STM32

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 218
   • Bài viết: 1,765
  3. Công cụ phát triển

   (1 Đang xem)

   Thảo luận về công cụ phát triển cho STM32

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 76
   • Bài viết: 531
  4. Thảo luận về cách thiết kế phần cứng của STM32

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 118
   • Bài viết: 759
  5. Phần mềm nhúng

   Diễn đàn con:

   1. Tìm hiểu thư viện CMSIS

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 51
   • Bài viết: 241
  6. Thảo luận về học tập lập trình STM32

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 42
   • Bài viết: 340
  7. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 125
   • Bài viết: 1,345
 5. Thảo luận về MCU 8bit siêu rẻ STM8 Bài viết cuối

  Thảo luận về phần cứng và lập trình cho STM8

  1. Giới thiệu các sản phẩm hoặc kết quả nghiên cứu với cộng động STM8 giá rẻ

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  2. Hướng dẫn các bước tiếp cận cơ bản ban đầu với STM8

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 10
   • Bài viết: 84

   Bài viết cuối:

  3. Thảo luận về công cụ phát triển cho STM8

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 5
   • Bài viết: 54
  4. Thảo luận về cách thiết kế phần cứng của STM8

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  5. Thảo luận về học tập lập trình STM8

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 6
   • Bài viết: 28
  6. Chia sẻ các open source của STM8

   Diễn đàn con:

   1. Kít STM8 Discovery

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2
   • Bài viết: 6
 6. Hệ điều hành nhúng và phần mềm PC Bài viết cuối

  Thảo luận về các hệ điều hành đang phổ biến trên thế giới...

  1. Thảo luận về công cụ phát triển và học lập trình Android...

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 4
   • Bài viết: 44
  2. Thảo luận về công cụ phát triển và học lập trình Linux...

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 32
   • Bài viết: 215
  3. Thảo luận về công cụ phát triển và học lập trình WINDOW PHONE...

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 3
  4. Thảo luận về công cụ phát triển và học lập trình RTOS...

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 17
   • Bài viết: 196
  5. Tập hợp những phần mềm hữu ích trên PC, Android Phone & iPhone

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
 7. Kho dữ liệu ARM Việt Nam Bài viết cuối

  Tập hợp các tài liệu, công cụ, thư viện phần mềm, phần cứng...

  1. Tập hợp các tài liệu hữu ích cho cộng đồng do các thành viên đóng góp

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 15
   • Bài viết: 65
  2. Tập hợp các công cụ hay của các thành viên đóng góp

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 4
   • Bài viết: 14
  3. Tập hợp các thư viện phần mềm hỗ trợ lập trình nhanh và hiệu quả

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 4
   • Bài viết: 16
  4. Tập hợp thư viện footprint hỗ trợ layout PCB

   Diễn đàn con:

   1. Allegro
   2. Altium
   3. Eagle
   4. Orcad

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 11
   • Bài viết: 73
 8. Hoạt động cộng đồng Bài viết cuối

  Nơi để chia sẻ thông tin cộng đồng và hỗ trợ công việc

  1. Giới thiệu việc làm của các doanh nghiệp trong nước

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 28
   • Bài viết: 72
  2. Nơi chia sẻ hình ảnh và sự kiện của diễn đàn

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 33
 9. Thông tin tổng hợp Bài viết cuối

  1. Thông tin, ý kiến trao đổi về linh kiện

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 48
   • Bài viết: 216
  2. Cộng đồng ARM thế giới

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 13
   • Bài viết: 67
  3. Kho sách, nơi anh em share tài liệu "độc" của mình

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 12
   • Bài viết: 61
  4. Quảng cáo - Rao vặt

   (1 Đang xem)

   Quảng cáo - Rao vặt

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 107
   • Bài viết: 322

Tình hình diễn đàn

Thành viên đang kích hoạtThành viên đang kích hoạt

Hiện đang có 37 người trực tuyến. 0 Thành viên 37 Khách viếng thăm

Nhiều người truy cập nhất là 259, 05-22-2013 lúc 09:58 PM.

Thống kê Cộng đồng ARM Việt NamThống kê Cộng đồng ARM Việt Nam

Chủ đề
1,051
Bài viết
7,300
Thành viên
495
Thành viên kích hoạt
7

Chào mừng thành viên mới nhất của diễn đàn, lolo.xikalo

Chú giải của Biểu tượngChú giải của Biểu tượng

Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Không chứa bài viết chưa đọc
Không chứa bài viết chưa đọc
Diễn đàn là một chuyên mục
Diễn đàn là một chuyên mục
Diễn đàn là đường liên kết
Diễn đàn là đường liên kết